6 клас

РОСЛИНИ

Тема уроку. Поняття про класифікацію рослин. Водорості (зелені, бурі, червоні). Лабораторне дослідження. Будови зелених нитчастих водоростей.

https://www.youtube.com/watch?v=6a8B368w7RA

https://www.youtube.com/watch?v=vxZp_mCPer0

Тема уроку. Мохи. Лабораторне дослідження. Будова моху.

https://www.youtube.com/watch?v=cdoowbjdMK0

https://www.youtube.com/watch?v=SWkpRl1d9OQ

Тема уроку. Папороті, хвощі, плауни. Лабораторне дослідження. Будова папоротей.

https://www.youtube.com/watch?v=qxKqUytpWKo&list=PLtQ9Z1x_wjDB7wLVjUDOWuVDlzGG69fHy&index=50

https://www.youtube.com/watch?v=gmCNImPUEfA

https://www.youtube.com/watch?v=2tfEPuaIMrY

Тема уроку. Голонасінні. Лабораторне дослідження. Будова пагонів і шишок хвойних рослин.

https://www.youtube.com/watch?v=RFQiH57ZVP0&list=PLtQ9Z1x_wjDB7wLVjUDOWuVDlzGG69fHy&index=51

https://www.youtube.com/watch?v=3_qvLnSxsMA

https://www.youtube.com/watch?v=ifC-NWVDvdY

Тема уроку. Покритонасінні (квіткові).

https://www.youtube.com/watch?v=IqnbAYqoRrg

https://www.youtube.com/watch?v=nLV3REdIxMg

https://www.youtube.com/watch?v=0MmBtDzMxRE

Тема уроку. Практична робота № 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

Тема уроку. Сільськогосподарські рослини. Екологічні групи рослин.

https://www.youtube.com/watch?v=vHwpxEs199I

https://www.youtube.com/watch?v=zLcPxMr36ic

https://www.youtube.com/watch?v=ofgKuYEX4Ww

Тема уроку. Життєві форми рослин. Зв'язки рослин з іншими організмами.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhittevi-formi-roslin-107376.html

Тема уроку. Типи рослинних угрупувань.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-ugrupuvannya-roslin-29226.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-roslinni-ugrupovannya-107374.html

Тема уроку. Значення рослин для життя на планеті Земля та людини. Практична робота №4. Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах.

https://www.youtube.com/watch?v=hfzuiMUrYwc

https://www.youtube.com/watch?v=f4TJyJBbwIQ

Тема уроку. Контрольна робота №2. Різноманітність рослин.

ГРИБИ

Тема уроку. Загальна характеристика грибів.

https://www.youtube.com/watch?v=lPspaNNLFpg

https://www.youtube.com/watch?v=MVe28sn1QH0

Тема уроку. Екологічні групи грибів.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-na-temu-ekologichni-grupi-roslin-24871.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ekologichni-grupi-ta-zhittevi-formi-roslin-6-klas-18447.html

Тема уроку. Лишайники – приклад симбіотичних організмів.

https://www.youtube.com/watch?v=yz33ypSDFwg

https://www.youtube.com/watch?v=GdSwWSjTS_4

https://naurok.com.ua/prezentaciya-lishayniki-6-klas-24439.html

Тема уроку. Шапинкові гриби. Лабораторне дослідження. Будова шапинкових грибів.

https://www.youtube.com/watch?v=nE5htwVpk4c

https://ppt-online.org/573011

Тема уроку. Їстівні та отруйні шапинкові гриби.

https://www.youtube.com/watch?v=sjbVmUDGSxc

https://www.youtube.com/watch?v=cz1Ky_KQlUk

https://www.youtube.com/watch?v=VrAMeLYFqzo

Тема уроку. Практична робота №5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

Тема уроку. Гриби-паразити.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-gribi-paraziti-85003.html

https://pidruchniki.com/77324/prirodoznavstvo/osoblivosti_gribiv-parazitiv

Тема уроку. Значення грибів у природі та житті людини.

https://infourok.ru/prezentaciya-do-uroku-prirodoznavstva-gribi-znachennya-gribiv-852485.html

Тема уроку. Узагальнення знань за темою «Гриби».

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Тема уроку. Будова та життєдіяльність організмів.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-dlya-5-6-go-klasu-organizm-i-yogo-vlastivosti-klitinna-budova-organizmiv-15207.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-biologi-u-6-klasi-na-temu-roslini--zhivi-organizmi-mineralne-ta-povitryane-zhivlennya-roslin-dihannya-roslin-16460.html

Тема уроку. Екскурсія «Рослини шкільного подвір'я».

7 клас

ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

Тема уроку. Індивідуальний розвиток тварин.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-individualniy-rozvitk-tvarin-94976.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-rozvitok-tvarin-42095.html

Тема уроку. Тривалість життя, ріст тварин. Лабораторне дослідження №4. Визначення віку тварин ( на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).

https://www.youtube.com/watch?v=Iz9UPeJ4_Hs

https://www.youtube.com/watch?v=e0b89B28rB0

Тема уроку. Узагальнення знань з теми «Процеси життєдіяльності тварин».

Тема уроку. Поведінка тварин, методи її вивчення.

https://www.youtube.com/watch?v=CvuBntwNkR0

https://www.youtube.com/watch?v=t67ppt81LkM

https://www.youtube.com/watch?v=L-oTmL8qZHM

Тема уроку. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.

https://www.youtube.com/watch?v=QUWLQTE5bUs

https://www.youtube.com/watch?v=NeXgl-kn7R8

Тема уроку. Вроджена та набута поведінка тварин. Форми поведінки тварин.

https://www.youtube.com/watch?v=bXvrAm73EHo&list=PLxEG1Q9K1nP9fSTkgmaVCN96RB4ssSvWI

Тема уроку. Практична робота №7. Визначення форм поведінки тварин.

Тема уроку. Типи угрупувань тварин за К. Лоренцом. Ієрархія у групі. Комунікації тварин.

https://www.youtube.com/watch?v=4FCx0huKyC8

https://www.youtube.com/watch?v=0VqwFls2zYs

https://naurok.com.ua/prezentaciya-tipi-ugrupuvan-tvarin-za-k-lorencom-145490.html

Тема уроку. Елементарна розумова діяльність тварин. Використання тваринами знаряддя праці.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vikoristannya-tvarinami-znaryad-praci-75069.html

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-elementarna-rozumova-dialnist-tvarin-13226.html

Тема уроку. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення. Узагальнення та систематизація вивченого з теми «Поведінка тварин».

https://teachua.com/biology/2794-prezentacija-qevoljucija-povedinky-tvarynq

https://www.youtube.com/watch?v=__ed6eB_Fcw

ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ

Тема уроку. Поняття про екосистему та чинники середовища.

https://www.youtube.com/watch?v=PLFMAnuaCDM

https://www.youtube.com/watch?v=XiSnpi_v7nI

Тема уроку. Ланцюги живлення. Кругообіг і потік енергії в екосистемі.

https://www.youtube.com/watch?v=RgaGWjPtWiM

https://www.youtube.com/watch?v=QH9j9dI04cU

https://www.youtube.com/watch?v=cAU3lCH-guk

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-biologi-dlya-7-klasu-po-temi-lancyugi-zhivlennya-krugoobig-i-potik-energi-v-ekosistemi-31871.html

Тема уроку. Співіснування організмів в угрупованнях.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-na-temu-spivisnuvanna-organizmiv-v-ugrupovannah-14178.html

Тема уроку. Вплив людини та її діяльності в екосистемах . Екологічна етика.

https://www.youtube.com/watch?v=S9caPlf5ioU

https://www.youtube.com/watch?v=LyA0jWiPASk

https://www.youtube.com/watch?v=KSM1gbq_Nvc

Тема уроку. Природоохоронні території.

https://www.youtube.com/watch?v=zpzPWqmk6AI

https://www.youtube.com/watch?v=OGQWwgkXW24

Тема уроку. Червона книга України.

https://www.youtube.com/watch?v=yPt5Uvzfrd0

https://www.youtube.com/watch?v=QCKEoSPUV1c

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Тема уроку. Ознаки та представники основних груп організмів (рослини, тварини, гриби, бактерії).

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-osnovni-grupi-organizmiv-virusi-bakterii-arhei-eukarioti-170942.html

Тема уроку. Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин.

11 клас

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Тема уроку. Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля. Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона.

https://www.youtube.com/watch?v=exW-aZkWtgU

https://www.youtube.com/watch?v=0nAsKmCr1J8

https://www.youtube.com/watch?v=gxGo_YFbFfc

Тема уроку. Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм. Охорона водойм.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-antropichniy-vpliv-na-gidrosferu-prichini-porushennya-yakosti-prirodnih-vod-deficit-vodnih-resursiv-principi-ocinki-ekologichnogo-stanu-vodoym-ohorona-vodoym-154360.html

Тема уроку. Основні джерела антропічного забруднення грунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони грунтів.

https://www.youtube.com/watch?v=5IVFZF2gTs8

http://www.myshared.ru/slide/1062238/

https://www.youtube.com/watch?v=Qc333JZwYOk

Тема уроку. Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери.

https://www.youtube.com/watch?v=txoEb4jLnTE

https://vseosvita.ua/library/antropicnij-vpliv-na-bioriznomanitta-230391.html

Тема уроку. Практична робота. Оцінка екологічного стану свого регіону.

Тема уроку. Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міжнародні угоди.

https://www.youtube.com/watch?v=o0Fs0Gl8ARs

Тема уроку. Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-chervona-kniga-ta-chorni-spiski-vidiv-tvarin-zelena-kniga-ukra-ni-159988.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-ekologichna-politika-v-ukra-ni-chervona-kniga-ta-chorni-spiski-vidiv-tvarin-zelena-kniga-ukra-ni-158040.html

Тема уроку. Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-koncepciya-stalogo-rozvitku-ta-znachennya-prirodokoristuvannya-v-konteksti-stalogo-rozvitku-161059.html

Тема уроку. Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.

ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МЕДИЦИНІ, СЕЛЕКЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Тема уроку. Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-селекціонерів.

https://www.youtube.com/watch?v=L8pLIjBy_ug

https://www.youtube.com/watch?v=VzeMrmMXLQc

https://www.youtube.com/watch?v=hOhYJ7d-Mhw

Тема уроку. Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів. Явище гетерозису та його генетичні основи.

https://www.youtube.com/watch?v=rZ3mPU6pozY

https://www.youtube.com/watch?v=_k6xjCZszIk

Тема уроку. Значення для планування селекційної роботи М.І.Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості.

https://www.youtube.com/watch?v=QODyk3YsQ3Q

https://ppt-online.org/407199

Тема уроку. Застосування методів генної та клітинної інженерії Біоетичні проблеми сучасної медицини.в сучасній селекції. Генна інженерія людини: досягнення та ризики.

http://www.myshared.ru/slide/1248341/

http://www.myshared.ru/slide/1034297/

https://www.youtube.com/watch?v=Incfw_FMviM&t=47s

http://www.myshared.ru/slide/1248169/

Тема уроку. Контрольна робота №2

Тема уроку. Сучасна біотехнологія та її основні напрямки. Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології.

https://www.youtube.com/watch?v=queAHtLEPIU

https://studfile.net/preview/8081776/

Тема уроку. Клонування організмів. Нанотехнології в біології. Трансгенні організми: за і проти.

https://www.youtube.com/watch?v=wez4YHdFaMs

http://www.myshared.ru/slide/1381836/

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-transgenni-organizmi-130351.html

https://www.youtube.com/watch?v=s17ztQck-8U

Тема уроку. Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрями її реалізації.

https://vseosvita.ua/library/ponatta-pro-biologicnu-nebezpeku-biologicnij-terorizm-ta-biologicnij-zahist-biologicna-bezpeka-ta-osnovni-napramki-ii-realizacii-188043.html

http://www.myshared.ru/slide/1339712/

Тема уроку. Узагальнення: роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства.

https://www.slideshare.net/JennieIce/ss-56134929

Кiлькiсть переглядiв: 295

Коментарi